Updating soil information with digital soil mapping

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, is de belangrijkste bron van bodeminformatie in Nederland. Deze kaart raakt echter in gebieden met veengronden verouderd. Door intensief gebruik van deze gronden verdwijnt het veen. Actualisatie van de bodemkaart is daarom noodzakelijk. Bas Kempen promoveerde op zijn onderzoek hiernaar.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Veldkamp, Tom, Promotor
 • Heuvelink, Gerard, Co-promotor
 • Brus, Dick, Co-promotor
Award date13 Dec 2011
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789461730909
Publication statusPublished - 2011

Keywords

 • soil
 • mapping
 • maps
 • information systems
 • soil surveys
 • soil organic matter
 • netherlands

Cite this