Update kengetallen voor WUM

Aart Evers, Bert Bosma, Jetta Heeres, Harry Luesink, Erik Schuiling, Izak Vermeij

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM) stelt jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. Voor de belangrijke diercategorieën worden jaarlijks technische kengetallen verzameld, voor een aantal andere diercategorieën zijn jaarlijkse cijfers niet beschikbaar en is de uitscheiding en mestproductie gebaseerd op vast kengetallen (normen). In haar vergadering van 20 april 2011 heeft de WUM Livestock Research en LEI opdracht gegeven om een aantal belangrijke kengetallen van de diercategorieën opfokvarkens, vleeskalveren, opfok leghennen, opfok ouderdieren, vleesstieren, geiten en rosékalveren te updaten zodat de uitgangspunten van de berekeningen van de rantsoenen en mineralenuitscheiding conform de meest recent bekende praktijk is. In dit beknopte rapport worden de resultaten van de update per diercategorie kort besproken.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherWageningen UR Livestock Research
  Number of pages10
  Publication statusPublished - 2011

  Publication series

  NameRapport opdrachtgever / Wageningen UR Livestock Research
  No.276

  Cite this