Uniformiteit in het uitgangsmateriaal van aardbei: Resultaten van een literatuurstudie

J.A. Dieleman, E.M. Nederhoff, R.H.M. Maaswinkel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Referaat De teelt van aardbeien onder glas is een kostenintensieve teelt, waarbij het van belang is dat de productie per plant hoog is. Uit metingen blijkt dat er tussen planten grote verschillen in productie bestaan. In een literatuurstudie, uitgevoerd op verzoek van Plantum en gefinancierd door Productschap Tuinbouw, is nagegaan wat verschillen in uitgangsmateriaal van aardbei kan veroorzaken en de gevolgen hiervan op de vruchtproductie. De grootte van een stek bleek met name bepaald te worden door de positie aan de stolon. Naarmate een stek afkomstig is van een positie dichter bij de moederplant is de stek zwaarder met een grotere diameter en meer bladeren. Kern van deze literatuurstudie was hoe de grootte van de stek de vruchtproductie beïnvloedt. Stekgrootte blijkt wel invloed te hebben op de timing van de productie, maar niet op de totale vruchtproductie. Dat betekent dat met stekgrootte het verloop van de productie te sturen is. Voorgesteld wordt in vervolgonderzoek planten individueel te volgen van moment van steknemen tot totale productie waarbij de ontwikkeling van planten goed gevolgd wordt, om daarmee kennis op te doen van de processen in de plant. Zo zou de productie van aardbeien in kasteelten gestuurd kunnen worden via het uitgangsmateriaal. Abstract In strawberry cultivation in greenhouses, high production levels are required. Measurements showed that plants differ considerably in number of fruits produced. In a literature study, requested by Plantum and financed by the Commodity Board for Horticulture, factors determining the differences in strawberry runner plants were determined as well as the consequences for fruit production. The size of the runner appeared to be primarily determined by the position on the stolon. Runners originating from a position closer to the mother plant were heavier with a larger crown diameter and more leaves. Central issue in this review is how the size of the runner affects fruit production. The size of the runner appears to affect the timing of production but not total fruit production. This implies that the pattern of production can be steered with runner size. For future research, we propose to follow individual plants from runner to producing plant and register plant development during this period in order to gain knowledge on the plant processes. In this way, the the production of greenhouse
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
Number of pages36
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapporten GTB
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
No.1101

Keywords

  • strawberries
  • protected cultivation
  • greenhouse horticulture
  • cultural methods
  • yield increases
  • literature reviews
  • netherlands

Cite this