Understanding the reduction of nitrogen leaching by catch crops

A.M. van Dam

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Uitspoeling uit de bewortelde bovengrond en denitrificatie uit de bodem zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de N verliezen. Die verliezen zijn vooral problematisch op zandgrond met een diepe grondwaterspiegel, waar van nature weinig N denitrificeert. Veelvuldig wordt daar de maximumwaarde in Nederland overschreden. Een simulatiemodel is ontwikkeld dat de groei en N opname van vanggewassen (winterrogge en bladrammenas) en de dynamiek van water en stikstof in de bodem beschrijft
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Rabbinge, Rudy, Promotor
 • Leffelaar, Peter, Co-promotor
 • Vos, Jan, Co-promotor
 • Lantinga, Egbert, Promotor
Award date13 Sep 2006
Place of PublicationWageningen
Print ISBNs9789085044550
Publication statusPublished - 2006

Keywords

 • secale cereale
 • raphanus sativus
 • catch crops
 • nitrogen
 • leaching
 • mineralization
 • models
 • rooting depth

Cite this