Uncertainty assessment of N2O inventories : explorations at different spatial and temporal scales for the Dutch fen meadow landscape

L. Nol

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om de onzekerheid van lachgasemissieinventarisaties voor het Nederlandse veenweidegebied te kwantificeren. Representaties van databases die informatie over landbedekking bevatten, verschillen significant van het werkelijke landschap. Wanneer een dergelijke database met informatie over landbedekking onzekerheden bevat en wordt gebruikt als invoer voor emissie-inventarisaties, kan er voortplanting optreden van systematische en toevallige fouten. Opervlaktes grasland, sloten en slootkanten zijn gemeten en berekend voor twee polders in het Nederlandse veenweidegebied.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Veldkamp, Tom, Promotor
 • Verburg, Peter, Promotor
 • Heuvelink, Gerard, Promotor
Award date29 Jun 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085856504
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • agriculture
 • land use
 • emission
 • greenhouse gases
 • air pollution
 • nitrous oxide
 • models
 • netherlands
 • peat grasslands
 • west netherlands

Cite this