Uitvoering van vernattingsmaatregelen op praktijkschaal 1997-2003; referentie project Koelbroek

A.W. Boxman, H.H. Bartelink, P. Bossenbroek, R.H. Kemmers, A.H.F. Stortelder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de vernattingsmaatregelen in het OBN referentieproject “Het Koelbroek” van 1997-2003. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) zijn natte bossen met hoofdfunctie natuur geïnventariseerd en zijn bedreigingen als gevolg van verdroging, verzuring en eutrofiëring beschreven. Een aantal natte bossen is hieruit geselecteerd om als referentieproject voor nader onderzoek te dienen. Uit het “Pre-advies natte bossen; verdroging, verzuring en eutrofiëring van natte bossen in Nederland: effecten en maatregelen”, bleek het Koelbroek, een elzenbroekbos in midden Limburg, een zeer geschikt referentieproject te zijn. Het doel van dit referentieproject is: 1. inzicht te krijgen in de sturende processen in het gebied, 2. kennis van de effecten van ingrepen te vergroten, 3. ervaring op te doen bij de monitoring ervan
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherMinisterie van LNV
Number of pages99
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameRapport / EC-LNV
PublisherEC-LNV
No.nr. 2003/245-O

Keywords

  • forests
  • water management
  • flooding
  • water table
  • waterlogging
  • netherlands
  • ecohydrology
  • natural areas
  • noord-limburg

Cite this