Uitspoelingsgevoelige gronden op de kaart; werkwijze en resultaten

A.J. van Kekem, T. Hoogland, J.B.F. van der Horst

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor de uitvoering van het mestbeleid in Nederland is het van belang om de uitspoelingsgevoeligheid voor nitraat van de bodems in Nederland zo goed mogelijk te kennen. Deze uitspoelingsgevoeligheid hangt o.a. af van de grondsoort en de grondwaterstand om hiervan een inschatting te maken dienen basisbestanden van de bodem en de grondwaterstanden voldoende nauwkeurig en actueel dienen te zijn. Uit een quick scan bleek dat 47% van de oppervlakte veengronden in Oost-Nederland is gedeformeerd naar een ander bodemtype, met name zandgronden. Voor de zand- en lössgronden van Nederland is met een geostatistische methode de grondwaterdynamiek geactualiseerd en er is een methodiek ontwikkeld om op basis hiervan de landbouwpercelen op zand- en lössgronden te classificeren naar uitspoelingsgevoeligheid. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende scenario's waarin is gevarieerd met de GHG grens, de areaal fractie per perceel en een kanscriterium. In het gewijzigd beleid is ervoor gekozen om niet op perceelsniveau uitspoelingsgevoelige gronden aan te wijzen. Daarom is het areaal uitspoelingsgevoelige grond ook voor pixels van 25x25 meter berekend. Voor de zandgronden bedraagt het areaal uitspoelingsgevoelige gronden met een GHG ≥ 70 cm en een GLG ≥ 120, ongeveer 335000 ha, 36% van het landbouw areaal op zandgronden
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages89
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1080
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • soil water
  • groundwater level
  • leaching
  • nitrates
  • mapping
  • soil properties
  • hydrodynamics
  • soil water movement
  • peat soils
  • animal manures
  • government policy
  • netherlands
  • soil surveys
  • maps
  • geostatistics

  Cite this