Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater

P.F.A.M. Römkens, J.E. Groenenberg, J. Bril, W. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Uitspoeling van metalen vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater is tot nu toe niet meegenomen bij de schattingen van de belasting van oppervlaktewater met metalen. Om te kunnen beoordelen of de bijdrage van uitspoeling wezenlijk bijdraagt aan de belasting van oppervlaktewater is een model ontwikkeld dat voor vijftien belangrijke bodem-landgebruikcombinaties de flux van metalen naar oppervlaktewater (laterale uitstroming) en grondwater (verticale uitstroming) berekent. In dit rapport wordt de modelopzet beschreven alsmede de resultaten van een aantal meetnetten besproken. De hier beschreven methodiek wordt vervolgens toegepast om de uitspoeling op nationale schaal te berekenen en te vergelijken met bekende emissie en belastingcijfers van het oppervlaktewater.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages61
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.459

Keywords

  • heavy metals
  • soil chemistry
  • leaching
  • surface water
  • water pollution

Cite this