Uitspoeling van zware metalen uit bodems naar het oppervlaktewater : ecologische risico's van metalen in het oppervlaktewater en bronnen van metaaluitspoeling

L.T.C. Bonten, J.E. Groenenberg, G.F. Koopmans, P.F.A.M. Römkens, J.P.M. Vink, A. Verschoor

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Uitspoeling van metalen uit bodems zorgt voor hoge belasting van het oppervlaktewater en normoverschrijdingen hierin. Berekeningen met ‘Biotic Ligand Modellen’ laten zien dat voor zink bij normoverschrijdingen wel ecologische risico’s worden verwacht, maar dat voor koper zelfs bij grote overschrijdingen nog geen risico’s worden verwacht. De belangrijkste bronnen van koper en zink in de bodem zijn koper en zink uit dierlijke mest. In natte gebieden heeft deze bodembelasting door de landbouw al geleid tot sterk toegenomen uitspoeling. In overige landbouwgebieden zijn de effecten op de uitspoeling nog gering. Regionaal kan de bijdrage van natuurlijke bronnen sterk verschillen. Pyrietoxidatie door vermesting van het grondwater kan vooral in Zuid- Nederland leiden tot extra uitspoeling. Sulfaatreductie kan vooral in veengebieden leiden tot een lagere uitspoeling.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen [etc.]
PublisherAlterra
Number of pages49
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra [etc.]
No.2024
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • heavy metals
  • leaching
  • water pollution
  • quality standards
  • ecotoxicology

Cite this