Uitspoeling van zware metalen in het landelijk gebied; modellering van uitspoeling op regionale schaal: modelaanpak, resultaten modelberekeningen en modelvalidatie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Modelberekeningen zijn uitgevoerd voor de uitspoeling van de zware metalen cadmium, koper, nikkel, lood en zink uit bodems in het landelijk gebied naar het oppervlaktewater. Hierbij is gebruik gemaakt van een landsdekkende bodemschematisatie (STONE) van Nederland onderverdeeld in 6405 ruimtelijke eenheden en 500x500 m gridkaarten van zware metaalgehaltes in de bovengrond. Metaalconcentraties in het bodemvocht zijn berekend met transferfuncties voor verdeling van zware metalen over bodem en porievocht. Voor zand- en kleigronden komen de berekende concentraties redelijk overeen met metingen in het oppervlaktewater. Voor veengronden zijn gemiddeld hoger concentraties berekend dan gemeten. De mogelijke oorzaak hiervan is anaerobe vastlegging van zware metalen in de bodem in veengronden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages46
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1044
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil pollution
  • heavy metals
  • leaching
  • percolation
  • groundwater
  • surface water
  • agricultural land
  • simulation models
  • netherlands

Cite this