Uitspoeling van stikstof en fosfaat na toediening van slootbagger op veengrond : een verkennende laboratorium studie

R.P.J.J. Rietra, C.L. Beek, J. Harmsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bagger uit slootbodems heeft mogelijk invloed op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater. In een verkennende studie zijn lysimeters gevuld met slootbagger met of zonder een laag bodem onderin. Gedurende een periode van 60 dagen is per behandeling het percolaat uit de lysimeters geanalyseerd op orthofosfaat, nitraat, ammonium, organische stikstof en opgeloste organische stof. Bij aanvang, halverwege en aan het einde van de periode is een lysimeter met bagger geofferd voor analyse van de vaste fase (organische stof gehalte, koolstofgehalte, totaal fosfaat en totaal stikstof) en bodemvocht. Per baggerronde wordt ongeveer 366 kg N ha-1 en 19 kg P ha-1 toegediend. Uit deze bagger kan potentieel veel N en P uitspoelen De uitgespoelde hoeveelheden geven een indicatie van de belasting van de bodem en het oppervlaktewater (via bodem of via oppervlakkige afstroming). Uit de behandelingen zonder grond blijkt dat de uitspoeling 4,7 kg N ha-1 en 1,3 kg P ha-1 bedraagt gedurende de experimentele periode van 58 dagen. Dit zijn relevante hoeveelheden ten opzichte van de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages32
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1703
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat soils
  • soil chemistry
  • seepage
  • dredgings
  • nitrates
  • phosphates
  • chemical analysis

Cite this