Uitspoeling van stikstof en fosfaat en emissies van CO2 en N2O na toediening van slootbagger op veengrond

R.P.J.J. Rietra, C.L. Beek, J. Harmsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bagger uit slootbodems heeft mogelijk invloed op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater en emissie van broeikasgassen. In een verkennende studie zijn lysimeters gevuld met slootbagger uit de Vlietpolder en Zegveld met of zonder een laag bodem onderin. In 2008 is gedurende 60 dagen het percolaat van bagger uit de Vlietpolder geanalyseerd, en in 2009 is de proef herhaald, en is gedurende 160 dagen het percolaat van bagger uit de Vlietpolder en Zegveld geanalyseerd op orthofosfaat, nitraat, ammonium, organische stikstof en opgeloste organische stof. In 2009 is de emissie van koolstofdioxide en lachgas uit verschillende behandelingen van bagger bepaald. Per baggerronde wordt ongeveer 366 kg N ha-1 en 19 kg P ha-1 op het land gebracht. Uit deze bagger kan potentieel veel N en P uitspoelen De uitgespoelde hoeveelheden geven een indicatie van de belasting van de bodem en het oppervlaktewater (via bodem of via oppervlakkige afstroming) maar ook van de bemestende waarde.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages56
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1984
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat soils
  • dredging
  • soil chemistry
  • leaching
  • water bottoms
  • zuid-holland
  • utrecht

Cite this