Uitspoeling van nutrienten uit potgrond gebruikt in de broeierij van voorjaarsbloeiers

J.A.A. van Zuilichem, J.P.T. Trompert, A.M. van Dam

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op aanvraag van de Werkgroep Meststoffen van het Milieuplatform van de KAVB is onderzoek uitgevoerd naar milieubelastende uitspoeling van mineralen uit opgeslagen gebruikte potgrond. Gebruikte potgrond is wettelijk gezien een afvalstof en zou in voorgestelde regelgeving opgeslagen moeten worden op een vloeistofdichte vloer met opvang van lekwater of onder een overkapping. Bij PPO is in het laboratorium de uitspoeling van stikstof en fosfaat uit opslag van gebruikte potgrond voor de broeierij van voorjaarsbroeiers onderzocht. Ter vergelijking zijn ook monsters van ongebruikte potgrond meegenomen. Op basis van de resultaten is een inschatting gemaakt of de uitgespoelde hoeveelheden N en P de normen overschrijden. Ook kan op deze wijze aangetoond worden of de voorgestelde maatregelen van vloeistofdichte vloer of overkapping nut hebben. De variatie in potgrondsamenstelling tussen de monsters was zeer groot, waardoor het risico van uitspoeling van oplosbaar N en P ook sterk uiteen liep. Bij een gelijke hoeveelheid percolatievocht geeft verse potgrond meer uitspoeling van N dan gebruikte potgrond. Verse potgrond geeft naast N-NO3 ook N-NH4 als uitspoeling, terwijl dit bij gebruikte potgrond nauwelijks voorkomt. Enkele potgronden adsorbeerden N-NO3 en N-NH4 uit het opgegoten leidingwater. Alle potgronden hadden een groot vochtabsorberend vermogen. Met een aantal aannamen is berekend dat doorslaan van regenwater door een opgeslagen hoop potgrond van 4 m hoog (de gebruikelijke hoogte van een potgrondhoop op het erf) onder Nederlandse weersomstandigheden nauwelijks zal optreden. Wanneer de potgrondlaag 2 - 3 m dik zijn neemt het risico van doorlekken van percolaat in de ondergrond van de opslagplek toe. Dit zal voornamelijk aan de randen van de opslaghoop zijn. Hier kan een puntbelasting ontstaan van N-NO3, Nts en P-PO4 naar de grond onder de hoop. Verse potgrond heeft nog een groot vochtabsorberend vermogen en een kleinere hoop verse potgrond zal daardoor minder snel gaan ‘doorlekken’ dan een kleinere hoop gebruikte potgrond.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages33
  Publication statusPublished - 2006

  Keywords

  • nutrient leaching
  • growing media
  • ornamental bulbs

  Cite this