Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen in grondgebonden teelten

W.T. Runia, M. Leistra, N.A.M. van Steekelenburg

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De uitspoeling van organofosfaatbestrijdingsmiddelen na toepassing in grondgebonden teelten in de glastuinbouw is onderzocht. De middelen werden frequent in het drainagewater aangetoond, zo nu en dan in relatief hoge concentraties. De ecotoxicologische normen en de drinkwaternorm werden regelmatig overschreden. De cholinesteraseremming door de residuen in het drainagewater lag veelal boven de AMK-norm van 0,5 Šg paraoxonequivalent per liter. Het percentage sterfte van het toetsorganisme Daphnia magnain het verontreinigde drainagewater liep uiteen van 7 tot 77. Bij deze residuniveaus moet de afvoer van het drainagewater naar de waterlopen worden vervangen door hergebruik op de bedrijven.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNaaldwijk
  PublisherProefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
  Number of pages147
  Publication statusPublished - 1996

  Publication series

  NameRapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk
  No.57

  Keywords

  • leaching
  • persistence
  • pesticide residues
  • pesticides
  • plant protection
  • research
  • soil
  • statistics
  • netherlands
  • zuid-holland
  • greenhouse horticulture

  Cite this