Uitmijnen of afgraven van voormalige landbouwgronden ten behoeve van natuurontwikkeling : een studie in het kader van 'Bodemdiensten'

W.J. Chardon

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2005 werd, in opdracht van het Ministerie van LNV, een viertal bodemdiensten verkend die de landbouw zou kunnen leveren. Het gaat om maatregelen die nodig zijn voor een bodemkwaliteit die hoger is dan de wettelijke minimumeisen. Een van de verkende maatregelen betreft het voor¬bereiden van landbouwgrond op functieverandering naar natuur, door afspraken over verschralen te maken tegen vergoeding of landbouwkundig mogen gebruiken van andere percelen die in eigendom zijn van de terreinbeheerder. Verschralen wordt wel als alternatief gezien voor afgraven. Daarbij wordt de bouwvoor van de landbouwgrond verwijderd om zoveel mogelijk organische stof en daarin vastgelegde nutriënten af te voeren. In deze studie worden voor- en nadelen besproken van afgraven en uitmijnen, teneinde voor terreinbeherende instanties de keuze tussen beide opties te verge¬makkelijken
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages25
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1683
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • agricultural land
  • soil chemistry
  • phosphate
  • nutrients
  • removal
  • nature development
  • earth moving

Cite this