Uitgangssituatie maaiveldhoogte en kweldervegetatie in de Peazemerlannen (2006)

W.E. van Duin, K.S. Dijkema, P.W. van Leeuwen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze studie is verricht in het kader van het bodemdalingsonderzoek door gaswinning in de velden Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-West, Lauwersoog-Oost en Vierhuizen. Net zo als de overige vastelandskwelders langs de Friese en Groninger kust is de opslibbing ook in de Peazemerlannen ruim voldoende om de gemiddelde zeespiegelstijging bij te houden. Door de toenemende maaiveldhoogte vindt successie van de vegetatie plaats. Deze successie, ook wel veroudering genaamd, treedt een verschuiving in de vegetatiesamenstelling op naar het climax-stadium. Door veroudering neemt de biodiversiteit af tot een stadium waar Zeekweek als vrijwel enige plantensoort aanwezig is. Deze autonome ontwikkeling wordt in de Peazemerlannen slechts vertraagd waar beweiding is of waar de ontwatering achterblijft
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages82
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherImares
No.C128/07

Keywords

  • subsidence
  • natural gas
  • soil
  • salt marsh soils
  • wadden sea

Cite this