Uit de mest- en mineralenprogramma's : Spelsimulaties met melkveehouders en akkerbouwers

G.J. Doornewaard, D.W. de Hoop

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het LEI heeft in opdracht van de ministeries van LNV en VROM een onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende beleidsopties voor gebruiksnormen in het kader van de EU-Nitraatrichtlijn. De vragen zijn ontstaan als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, waaruit bleek dat het door Nederland gehanteerde stelsel van verliesnormen (Minas) als ontoereikend wordt beoordeeld voor het realiseren van de in de EU-Nitraatrichtlijn omschreven doelen. Het doel van de spelsimulaties betreft het verkrijgen van inzicht in het gedrag van een diversiteit van ondernemers en de effecten daarvan bij nieuwe beleidsvarianten van het toekomstige gebruiksnormenstelsel. Hierbij is de randvoorwaarde dat ondernemers zelf voor hun bedrijf nieuwe strategieën invullen en kansen en knelpunten aangeven op basis van hun eigen bedrijfssituatie en ondernemerscapaciteiten
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages2
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameInformatieblad / LEI
  PublisherLEI
  No.398.58

  Keywords

  • manures
  • arable farming
  • dairy farms
  • dairy farming
  • farm management
  • computer simulation
  • standards
  • fertilizer application
  • manure policy
  • policy goals
  • nutrient accounting system

  Cite this