Uit de mest- en mineralenprogramma's : Meerjarig monitoringsprogramma naar de nutriëntenstromen en de ecologische effecten in stroomgebieden en polders

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het technisch optimaliseren en uitbreiden van een monitoringsysteem op stroomgebiedsniveau vereist een goede analyse van het systeem (stroomgebied). Met name voor het meten van de effectiviteit van generieke (MINAS) en gebiedsspecifiek (bijv. antiverdrogings-maatregelen, peilbeheer en reconstructie) beleidsmaatregelen op bijv de nutriëntenbelasting vanuit het landelijke gebied naar het grond- en oppervlaktewater en de ecologische waterkwaliteit is het noodzakelijk dat op een adequate manier potentiële bronnen (o.a. RWZI's, overstorten, natuurlijke bronnen, landbouwemissies, depositie, aanvoer gebiedsvreemdwater etc.) en nutriëntenstromen worden geïnventariseerd en monitoringslokaties worden aangelegd. Voortraject van dit monitoringsprogramma
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages2
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameInformatieblad Uit de mest- en mineralenprogramma's
PublisherAlterra
No.398.2

Keywords

  • water quality
  • watersheds
  • catchment hydrology
  • nutrients
  • monitoring
  • sources
  • water systems

Cite this