Uit de mest- en mineralenprogramma's : Invloed van de waterhuishouding op stikstof en fosfaatverliezen in open teelten

J.A. de Vos, O.A. Clevering

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De emissies van nutriënten uit de Nederlandse landbouw leiden tot een overmatige nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en tot broeikasgasemissies naar de atmosfeer. De waterhuishouding, met name de stroming van water, bepaalt in grote mate de uitspoeling van stikstof en fosfaat uit de bodem. Vernatting heeft naar verwachting invloed op: • mobiliteit van fosfaat • omzettingen van stikstof in de bodem • emissies van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlakte-water • N-verliezen via denitrificatie • emissie van broeikasgasssen (N2O en CH4) Er is in 2002 een korte voorstudie verricht om het beleid en de huidige kennis in kaart te brengen. Uit de voorstudie volgen de plannen voor de verdere invulling van dit nieuwe project in het Mest-en Mineralenprogramma in 2003-2005
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages2
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameInformatieblad / Alterra
PublisherAlterra
No.398.20

Keywords

 • water pollution
 • nutrients
 • agriculture
 • hydrology
 • leaching
 • nitrogen
 • phosphate
 • groundwater level
 • groundwater depletion
 • manure policy
 • outdoor cropping

Cite this