Uit de mest- en mineralenprogramma's : Evenwichtsbemesting met fosfaat op grasland

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De maatschappelijke discussie over fosfaatnormen heeft de aandacht gericht op de veeljarige effecten van fosfaat evenwichtsbemesting. Invoering van de gebruiksnormen voor fosfaat en het streven naar evenwichtsbemesting met fosfaat op landbouwgronden geven een nieuw impuls aan deze discussie. In 1995 werd de fosfaatdeskstudie uitgevoerd. Daaruit bleek dat er onzekerheid bestaat over de (landbouwkundige) gevolgen van fosfaatevenwichtsbemesting op middenlange en lange termijn. Die onzekerheid werd in verband gebracht met de hoeveelheid fosfaat die nodig is om de fosfaattoestand van de bodem, de opbrengst en kwaliteit te handhaven. Bij evenwichtsbemesting mag net zoveel fosfaat aangevoerd mag worden via dierlijke mest en kunstmest als afgevoerd wordt met gewas. In de nieuwe mestwetgeving wordt de toegestane fosfaatbemesting (inclusief weidemest) stapsgewijs afgebouwd naar de onttrekking door het gewas in 2015. Fosfaatevenwichtsbemesting en de landbouwkundige gevolgen op grasland is nu acht jaar onderzocht. Dit nieuwsblad geeft recente resultaten van veldonderzoek
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherAnimal Sciences Group
  Number of pages2
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameInformatieblad / Animal Sciences Group
  PublisherAnimal Sciences Group
  No.398.104

  Keywords

  • phosphorus fertilizers
  • standards
  • grasslands
  • fertilizer application
  • manure policy
  • phosphate leaching
  • soil quality

  Cite this