Uit de mest- en mineralenprogramma's : Aanvoer van organische stof naar landbouwgronden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Organische stof speelt een belangrijke rol bij allerlei chemische, fysische en biologische processen en functies in een bodem, zoals structuur, vochthuishouding en nutriëntenlevering. Het mestbeleid heeft geresulteerd in een vermindering van de belasting van landbouwgronden met stikstof en fosfaat met meer dan 30 procent sinds de invoer van het mineralenaangiftesysteem (MINAS) in 1998. Deze vermindering is gerealiseerd door minder gebruik van kunstmest en dierlijke mest. Een mogelijk neveneffect hiervan zou kunnen zijn dat de aanvoer van organische stof naar landbouwgronden is teruggelopen. Er is berekend of er in de periode 1995 tot 2002 veranderingen zijn opgetreden in de aanvoer van effectieve organische stof naar landbouwgronden via de belangrijkste bronnen dierlijke mest, gewasresten en andere organische producten. Effectieve organische stof is de organische stof die één jaar na toediening aan de bodem nog niet is afgebroken. De berekeningen zijn op nationaal niveau uitgevoerd en zijn gebaseerd op CBS-statistieken en literatuurgegevens
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages2
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameInformatieblad / Alterra
PublisherAlterra
No.398.55

Keywords

 • manures
 • organic matter
 • change
 • animal manures
 • plant residues
 • organic fertilizers
 • agricultural soils
 • standards
 • fertilizer application
 • manure policy
 • nutrient accounting system

Cite this