Uiergezondheid op Bioveem-bedrijven van 2001 t/m 2003

E.A.A. Smolders, J.M. van Vliet

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De gemiddelde productie op de bioveem-bedrijven varieert van 4600 kg met jerseys tot 9600 kg per koe per lactatie op een bedrijf met HF koeien. Slechts enkele bedrijven kunnen voldoen aan de streefwaarde van minder dan 15% koeien met een hoog celgetal in de melkproductieregistratie. In de zomer is het percentage koeien met een hoog celgetal, net als op gangbare bedrijven, het hoogst. Een verminderde weerstand, een hogere besmettingsdruk en een indikkingseffect zorgen samen voor een verhoogd percentage subklinische mastitis. Op de meeste bioveem-bedrijven is het afgelopen jaar tijdens een natte meting de melkmachine en de melktechniek in kaart gebracht en zijn adviezen gegeven ter verbetering. Enkele bedrijven hebben extra aandacht besteed aan de risicofactoren en zijn erin geslaagd het percentage koeien met een hoog celgetal aanzienlijk naar beneden te krijgen. Daarvoor zijn soms heftige en langdurige inspanningen nodig, zeker als de problemen al geruime tijd spelen. Aanpassingen aan de melkmachine, in de melktechniek (melken met handschoenen aan, melken in groepen met een verschillende besmettingsniveau, spoelen apparaten met heet water), aanpassen voeding, hygiëne in de stal verhogen, afvoeren van zwaar besmette koeien meteen geringe kans op genezing en gericht gebruik van antibiotica zijn maatregelen die zowel de weerstand op korte termijn verhogen als de besmettingsdruk verlagen. Uit de natte metingen bleek dat preventieve maatregelen lang niet altijd worden uitgevoerd. Vaak worden meerdere koeien met dezelfde doek voorbehandeld en wordt het melkstel niet met heet water gespoeld na het melken van een hoog-celgetalkoe. De hygiëne in de stal is meestal wel in orde. Op veel bedrijven blijkt STC, een Staphylococ niet aureus, vaak voor te komen. Tot nu toe werd, mogelijk ten onrechte, aangenomen dat de soorten kiemen in deze groep van bacteriën niet erg schadelijk waren
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages18
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameRapport / Bioveem
PublisherAnimal Sciences Group
No.6
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

 • dairy cattle
 • dairy farming
 • udders
 • bovine mastitis
 • somatic cell count
 • machine milking
 • hygiene
 • risk factors
 • organic farming
 • alternative farming
 • netherlands

Cite this