Typical Dutch nu kompleet

G.J. Koskamp

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De 30.000 melkveehouderijbedrijven in Nederland zullen steeds nadrukkelijker worden geconfronteerd met duurzaamheidsvoorwaarden. In het tweede deel van het rapport Typical Dutch analyseren we de resultaten van de Nederlandse melkveebedrijven voor gewasbescherming, energie & broeikasgassen, zware metalen, water en natuur. Het eerste deel beschreef de mineralenoverschotten. Overige veehouders Praktijkcijfers Satellietproject Beleidsmakers Onderwijs Buitenlanders Overigen 3% 71% 6% 9% 5% 5% 1% Figuur 1 Herkomst van de bezoekers op Koeien & Kansen-bedrijven in 2000 Open dagen trokken vorig jaar ongeveer 2000 bezoekers Ook in rapport 4a zijn de bedrijven ingedeeld op basis van een drietal bedrijfskenmerken namelijk grondsoort, regio en intensiteit van melkproductie. Door deze indeling te maken kunnen individuele bedrijven zich eenvoudig spiegelen aan anderen. Analyse van de groepen heeft onder meer het volgende opgeleverd. 1. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de melkveehouderij concentreert zich in de maïsteelt. Het gebruik op grasland legt weinig gewicht in de schaal. In het zuiden van het land wordt per hectare drie keer zoveel middel gebruikt dan in de rest van Nederland. 2. Het energieverbruik bij melkveebedrijven in het oosten is het hoogst. Bedrijven in het noorden en westen verbruiken de minste energie. Deze bedrijven hebben ook de laagste melkproductie per hectare. Waarschijnlijk door de toepassing van kunstmatige beregening hebben de zandbedrijven het hoogste energieverbruik. 3. De overheidsdoelstelling voor het thema zware metalen is geen verdere ophoping in de bodem. De realiteit is echter nog verre van dat. Aanvoer van fosfaatkunstmest en varkensdrijfmest zorgen voor veel aanvoer van zware metalen. Intensieve bedrijven hebben over het algemeen hoge zinkoverschotten door de aanvoer van zink via snijmaïs en mengvoer. Extensieve bedrijven laten daarentegen hoge cadmiumverschotten zien door het gebruik van fosfaatkunstmeststoffen. Voor gewasbescherming en zware metalen vergelijken we in de volgende nieuwsbrief de resultaten van de groepen met die van de individuele deelnemers van Koeien & Kansen.
Original languageDutch
Pages (from-to)3
JournalKoeien & Kansen Nieuwsbrief
Volume2001
Issue number5
Publication statusPublished - 2001
Externally publishedYes

Cite this