Type en toedieningsvorm van N-kunstmest: effecten op gewas- en eiwitproductie en -kwaliteit

D.J. den Boer, G. Holshof, D.W. Bussink, J.C. van Middelkoop

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport probeert een antwoord te geven op de vraag hoe melkveehouders de beperkte hoeveelheid stikstof(N)meststoffen maximaal kunnen benutten naast de op het bedrijf aanwezige dierlijke mest. Daartoe is in opdracht van Productschap Zuivel een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van het gebruikte type en de toedieningsvorm van N-kunstmeststoffen op de gewasopbrengst, de N-opname en eiwitkwaliteit. Nagegaan is of de N-benutting verhoogd kan worden door een betere inzet van meststoffen en beperking van de verliezen door ammoniakvervluchtiging, nitraatuitspoeling, denitrificatie en lachgasontwikkeling. Naast type en toedieningsvorm zijn ook fysiologische en fysische aspecten van de meststoffen in de afweging meegenomen. Veredeling en een betere voorspelling van de N-mineralisatie uit de bodem kunnen een rol spelen om de N-benutting te verhogen. Verder zijn de bodemkwaliteit, de voorziening met overige nutriënten en het management belangrijke aspecten om de N-benutting te verbeteren. In een Handreiking zijn tenslotte de verschillende aspecten samengebracht in een advies voor de praktijk.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNutriënten Management Instituut
Number of pages95
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • nitrogen fertilizers
  • fertilizer application
  • application methods
  • efficiency
  • physical factors

Cite this