Tussenrapportage energiemonitor glastuinbouw 2008

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het LEI voert in opdracht van Productschap Tuinbouw (PT) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Energiemonitoring van de glastuinbouw uit. In deze tussenrapportage wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de drie volgende indicatoren; 1) Een CO2-streefwaarde voor de primaire productie van 6,6 Mton per jaar bij een areaal van 10.500 ha en 7,2 Mton bij een areaal van 11.500 ha, in de periode 2008-2012. 2) Verbetering van de energie-efficiëntie tot 35% in 2010 t.o.v. het niveau van 1980. 3) Een aandeel duurzame energie van 4% in 2010. De tussenrapportage gaat achtereenvolgens in op de methode van onderzoek inclusief de uitwerking van de definities en gebruikte bronnen (hoofdstuk 2), de resultaten (hoofdstuk 3), warmtekrachtkoppeling (hoofdstuk 4), duurzame energie (hoofdstuk 5) en wordt afgesloten met de conclusies (hoofdstuk 6). De resultaten betreffen de jaren t/m 2007 waarbij het laatste jaar voorlopige cijfers betreft
  Original languageDutch
  Place of Publication's-Gravenhage
  PublisherLEI Wageningen UR
  Number of pages19
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • agricultural economics
  • energy
  • energy consumption
  • energy sources
  • efficiency
  • monitoring
  • emission
  • environmental protection
  • objectives
  • netherlands
  • greenhouse horticulture
  • energy saving
  • sustainable energy
  • cogeneration

  Cite this