Tussenrapport : uitloop biologische varkens : verslag studiemiddag biologische veehouderij PO-34

Anonymous

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Bij deze tussenrapportage zijn al een aantal (voorlopige)conclusies te trekken enaanbevelingen te doen rondom de uitloop voor varkens. Uit het thema dier komt naar voren dat bij vleesvarkens de meeste spoelwormeieren in de verharde uitloop te vinden zijn en dat er maar een gering aantal volwassen wormen gevonden wordt. Op één van de bedrijven is Ivermectine met succes toegepast als ontwormingsmiddel. Vanuit de gegevens wordt de aanbeveling gedaan de varkens bij aankomst op het bedrijf te ontwormen, om zo ‘schoon’ te beginnen. Individueel ontwormen heeft daarbij de voorkeur boven toevoeging van wormmiddel aan drinkwater of voer. Het ontwormen kan maximaal twee keer herhaald worden om de zes weken. Het IBL is een onderzoek gestart naar phytotherapie dit kan een aanzet geven tot biologische bestrijding van worminfecties. Er wordt opgemerkt dat de biologische varkens in Nederland niet geselecteerd zijn op kenmerken voor buitenvarkens. Selectie op buitenvarkens zou een deel van de diergebonden problemen kunnen oplossen. Om ammoniakemissies te beperken moet er een continue afvoer van urine en regelmatige afvoer van feces zijn, daarom worden roostervloer en mestschuif aanbevolen. Tevens zijn de emissies afhankelijk van het management. De emissies zijn te beperken door hokbevuiling tegen te gaan met een goede stalinrichting en klimatisering. Geconcludeerd wordt dat de maximale norm voor minerale belastingen van de weide op sommige bedrijven fors wordt overschreden en dat management een belangrijke rol speelt in de beperking van de minerale belasting in de onverharde uitloop. Kleigronden blijken het meest geschikt te zijn voor weidegang voor zeugen, met name omdat er op zandgronden nitraatuitspoeling ontstaat. Aanbevolen wordt het aantal zeugen en de grootte van de uitloop nauwkeurig op elkaar af te stemmen om overbemesting te voorkomen. De minerale belasting in de weide is tevens te beperken door de zeugen een verharde 'tussenuitloop’ aan te bieden en ze daar te laten mesten. Een betere mestverspreiding kan worden bereikt door een grote weide op te delen in kleinere weide en te roteren in gebruik.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAgrotechnology & Food Innovations
  Number of pages17
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameA&F report
  No.199

  Keywords

  • organic farming
  • pig farming
  • pig housing
  • animal parasitic nematodes
  • leaching

  Cite this