Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst: Deelproject Economie : Rapport Economische positie

Daan Verstand, Piet Spoorenberg, Fons van Kuik, Marcel Raaphorst, Ellen Beerling

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de economische analyse van de akkerbouw, vollegrondsgroente, fruit, bloembollen, boomkwekerij en glastuinbouw in de tussenevaluatie van de nota. Uit deze analyse blijkt uit een aantal casussen dat Nederlandse telers in de meeste gevallen hogere kosten of meer schade hebben als gevolg van het gevoerde beleid op gewasbeschermingsmiddelen en teeltvoorschriften over de periode 2010-2016. Daarnaast hebben Nederlandse telers in 2016 vaker een concurrentie nadeel dan een voordeel ten opzichte van Belgische, Franse, Duitse of Engelse telers als gevolg van verschillen in de toegelaten middelen per land. Dat komt met name doordat vrijstellingen van middelen nationaal en niet op Europees niveau gegeven kunnen worden. Belanghebbende herkennen het gevonden resultaten enigszins. Ze hadden verwacht dat het beleid in economisch termen grotere negatievere gevolgen gehad zou hebben voor Nederlandse telers.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research, Business units Open Teelten en Glastuinbouw
Number of pages85
DOIs
Publication statusPublished - May 2019

Publication series

NameWageningen Plant Research rapport
No.788

Cite this