Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: rapport Knelpunten

Piet Sporenberg, Daan Verstand, Ellen Beerling

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de knelpunten analyse over de periode 2010-2016 van de akkerbouw, vollegrondsgroente, uitgangsmaterialen, glastuinbouw, fruitteelt, bloembollen en boomkwekerij in de tussenevaluatie van de nota. Uit deze analyse blijkt dat het aantal knelpunten in algemene zin toeneemt, maar er grote variaties bestaan door de wijze van verzamelen en registreren van de knelpunten. In dit rapport is gebruikt gemaakt van de Dringend Vereist Gewasbescherming (DVG), artikel 38 en prioriteit 1 problemen geïdentificeerd door de Coördinatoren Effectief Middelenpakket (CEMP). De gestelde doelen van knelpunten reductie zoals genoemd in de nota worden naar verwachting niet gehaald.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherStichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
Number of pages31
DOIs
Publication statusPublished - May 2019

Publication series

NameStichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport
No.787

Cite this