Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: Rapport Naleving

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze evaluatiestudie gaat na in hoeverre de naleving van wet- en regelgeving van het gewasbeschermingsbeleid is verbeterd of tenminste op het niveau van 2014 is gebleven. Dat is gedaan op basis van NVWA nalevingsrapporten. Uit deze analyse blijkt dat in één sector een significante verbetering van de naleving is opgetreden, terwijl er in een andere sector een significante verslechtering heeft plaatsgevonden. Omdat er in een aantal sectoren maar één NVWA nalevingsrapport in de evaluatieperiode (2012-2018) is verschenen, kan er geen vergelijking gemaakt worden en wordt er in dit rapport dus niet aangegeven of de naleving verbeterd of verslechterd is.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherStichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
Number of pages31
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameStichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport
No.789

Cite this