Tuinbouw Integraal Digitaal (TID); Inventarisatie, analyse en programmavoorstel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorzieningin de tuinbouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden de contouren geschetst van een mogelijk programma voor verbetering en integratie van deze digitale informatievoorziening. Hiermee wordt een overzicht geboden van de huidige initiatieven en projecten en een uitgangspunt gegeven voor de rol die het Nederlandse tuinbouwclusterwil vervullen. Het ziet voor zichzelf een richtinggevende rol weggelegd als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatieconcepten die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en ketenstandaards. Het rapport onderstreept de noodzaak om tot een integrale aanpak van de digitale informatievoorziening te komen.This report charts and analyses the current situation regarding integrated digitalinformation facilities in the horticultural sector. It also suggests the outlines of a possible programme for improving the integration of these digital information facilities. Additionally it offers an overview of the current initiatives and projects and suggests a starting point for the role which the Dutch horticulture cluster wishes to fill. Dutch horticulture is aiming towards a guiding role as a developer and owner of operational and coordinating concepts which are used in ICT systems, data flows, and chain standards. The report emphasises the necessity of creating an integrated approach to digital information facilities.
Original languageEnglish
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages137
ISBN (Print)9789086153954
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / LEI : Werkveld 3, Consument en ketens
PublisherLEI Wageningen UR

Keywords

 • horticulture
 • information systems
 • information retrieval
 • networking
 • information processing
 • internet
 • telecommunications
 • information management
 • database management
 • process optimization
 • supply chain management
 • ornamental horticulture
 • greenhouse horticulture

Cite this