Tropical alpine treelines : how ecological processes control vegetation patterning and dynamics

M. Bader

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De alpiene boomgrens, gedefinieerd als de overgangszone tussen bergbos en alpiene vegetatie, kan een geleidelijke overgang zijn, een abrupte grens, of een mozaïek van plantengemeenschappen. De positie van de boomgrens in het landschap verschilt ook per regio. Deze verschillende ruimtelijke patronen worden veroorzaakt door processen die ook bepalend zijn voor de dynamische eigenschappen van de boomgrens, zoals de reactie op klimaat- of landgebruikveranderingen. Ruimtelijke patronen kunnen daarom een aanwijzing geven voor de te verwachten temporele dynamiek van een boomgrens, mits de onderliggende processen goed begrepen worden. Het doel van dit onderzoek is te begrijpen hoe ecologische processen de ruimtelijke patroonvorming en de vegetatiedynamiek van tropische alpiene boomgrenzen bepalen
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Bregt, Arnold, Promotor
 • Rietkerk, M., Co-promotor
Award date23 Feb 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085045953
Publication statusPublished - 2007

Keywords

 • treelines
 • vegetation
 • plant ecology
 • plant communities
 • alpine plants
 • alpine vegetation
 • climate
 • climatic change
 • species
 • ecosystems
 • solar radiation
 • south america
 • andes

Cite this