Trichodorus primitivus in Noord-Nederland : resultaten van kasproeven in 2004 en 2005 naar de waardplantstatus van verschillende gewassen voor het aaltje Trichodorus primitivus en tabaksratelvirus (TRV)

E. Brommer, A.W.W. van Gastel, J. Hoek

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In 2004 en 2005 zijn door het PPO twee kasproeven uitgevoerd om de waardplantstatus van diverse gewassen voor het trichodoride aaltje Trichodorus primitivus vast te stellen en na te gaan wat de waardplant-status was voor (het serotype van) tabaksratelvirus (TRV) dat door dit aaltje kan worden overgebracht. In potproeven werd de waardplantstatus voor T. primitivus bepaald door de aantallen aaltjes vóór en ná de teelt van planten met elkaar te vergelijken. De eindbesmetting en de vermeerderingsfactoren van de verschillende gewassen zijn gebruikt om de waardplantstatus te bepalen. Om de vatbaarheid van gewassen voor TRV te bepalen werd sap van plantenwortels van de te toetsen gewassen uitgesmeerd over bladeren van de plant Chenopodium amaranticolor. Deze plantensoort reageert op de aanwezigheid van TRV in dit sap met de vorming van lesies op het blad. Méér lesies betekent een hogere vatbaarheid. Als referentiegewas voor TRV fungeerde Petunia, omdat deze plantensoort heel vatbaar is voor TRV. In een tabel zijn de resultaten wat betreft T. primitivus en het door dit aaltje overgebrachte type van TRV, samengevat door de waardplantstatus weer te geven zoals die op grond van dit onderzoek zou kunnen worden toegekend
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPPO AGV
  Number of pages19
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NamePPO
  PublisherPPO - AGV
  No.nr. 32 520350 00

  Keywords

  • plant viruses
  • Tobacco rattle virus
  • hosts
  • host plants
  • crops
  • green manures
  • plant parasitic nematodes
  • trichodoridae
  • trichodorus primitivus
  • plant protection
  • north netherlands
  • greenhouse experiments

  Cite this