Trends van steltlopers en andere benthos etende vogels in de Oosterschelde: 1987-2017/2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Oosterschelde is belangrijk als broed-, doortrek- en overwinteringsgebied voor watervogels. Steltlopers foerageren bij laagwater op droogvallende slikken en zandplaten. Door de aanleg van de stormvloedkering is er echter sprake van ‘zandhonger’; het getij is afgenomen, waardoor het evenwicht tussen erosie en sedimentatie is verstoord. Dit heeft als gevolg dat het intergetijdengebied niet meer voldoende opbouwt, terwijl afbraak tijdens stormen nog wel plaatsvindt. Het areaal aan platen, slikken en schorren neemt hierdoor af en daarmee ook het foerageergebied dat beschikbaar is voor steltlopers. In deze rapportage zijn in het kader van beleidsondersteunend onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trends van steltlopers en andere benthos-etende vogels in de Oosterschelde geanalyseerd over de periode 1987-2017 om te bepalen hoe de vogelaantallen zich ontwikkelen. Dit is een update van een eerdere rapportage waarin een algehele achteruitgang van vogels over de periode 1987-2010 nog niet was vastgesteld (Troost and Ysebaert 2011). In de huidige studie zijn de volgende steltlopers meegenomen waarvoor naar verwachting de zandhonger tot een vermindering van het foerageergebied kan leiden: bontbekplevier, bonte strandloper, drieteenstrandloper, groenpootruiter, kanoet, kluut, rosse grutto, scholekster, steenloper, strandplevier, tureluur, wulp, zilverplevier. Naast deze steltlopers is ook de bergeend meegenomen omdat die afhankelijk is van hetzelfde foerageergebied.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages53
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2020

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C120/20

Cite this