Trends van Prioritaire Stoffen over de periode 1977 - 2002

H. Pieters, S.P.J. van Leeuwen, M.J.J. Kotterman, J. de Boer

  Research output: Book/ReportBookAcademic

  Abstract

  Afhankelijk van milieuproblematiek (calamiteit), organisaties (nationaal, internationaal) en doelstellingen zijn in de loop der jaren in Nederland en daarbuiten diverse monitoringprogramma’s opgezet om inzicht te verschaffen in de aard van de milieuverontreiniging en de effecten van genomen maatregelen. Vooral accumulerende prioritaire stoffen met zeer lage gehalten in het oppervlaktewater, die door hun eigenschappen wel tot hoge concentraties in weefsels van aquatische organismen worden opgehoopt en daardoor kunnen worden gemeten, stonden hierbij sterk in de belangstelling. In opdracht van het RIWA heeft het RIVO dit rapport samengesteld over de trendmatige veranderingen in gehalten van prioritaire stoffen over de afgelopen periode van 25 jaar. Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkeling van de waterkwaliteit, zoals deze naar voren komt uit de gehalten van prioritaire stoffen in zoetwatervis en driehoeksmossel in de Nederlandse binnenwateren. De nadruk ligt daarbij op de rivieren Rijn en Maas en hun zijtakken
  Original languageDutch
  Place of Publication[S.l.]
  PublisherVereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA)
  Number of pages64
  ISBN (Print)9789066831117
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • water quality
  • monitoring
  • trends
  • toxic substances
  • pollutants
  • freshwater molluscs
  • freshwater fishes
  • pollution control
  • mussels
  • surface water
  • netherlands
  • river rhine
  • river meuse

  Cite this