Trends van benthivore watervogels in de Nederlandse Waddenzee 1975-2002: grote verschillen tussen schelpdiereneters en wormeneters

M.W.J. van Roomen, C. van Turnhout, E. van Winden, B. Koks, P.W. Goedhart, M.F. Leopold, C. Smit

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  32 Citations (Scopus)

  Abstract

  Onlangs werden de effecten van grootschalige schelpdiervisserij op het ecosysteem onderzocht. Uit één van de rapporten blijkt, dat de samenstelling en het sediment en als gevolg daarvan de bodemfauna zijn veranderd, mede door toedoen van de schelpdiervisserij. Van diverse voorkomende vogels, zoals: Bergeend, Eider, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, KanoetDrieteenstrandloper, Bonte Standloper, Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Steenloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw en Zilvermeeuw wordt hun ontwikkeling de afgelopen decennia kort geschetst
  Original languageDutch
  Pages (from-to)21-38
  JournalLimosa
  Volume78
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2005

  Keywords

  • birds
  • population ecology
  • shellfish fisheries
  • tidal flats

  Cite this