Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels

B.G.W. Aarts, L. van den Bremer, E.A.J. Winden, T.K.G. Zoetebier, WOT Natuur & Milieu

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden trends en referentiewaarden gepresenteerd voor het voorkomen van een selectie van kenmerkende vogelsoorten in een aantal Natura 2000-gebieden aan de Nederlandse kust. Het betreft de Waddenzee (totaal en delen daarvan), Noordzeekustzone, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen, evenals het totaal over de laatste drie gebieden. De gegevens worden apart gepresenteerd voor broedvogels en voor niet-broedvogels (wintervogels, watervogels). Het betreft grotendeels soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd voor één of meer Natura 2000-gebieden. De informatie bestaat uit aantallen en trends over een zo lang mogelijke periode (veelal vanaf medio jaren zeventig), een toelichting daarop, en onderbouwde referentiewaarden. In toelichtende teksten wordt per vogelsoort de huidige toestand beschreven, worden de ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van de soort aangegeven en worden de gepresenteerde trends nader verklaard met mogelijke redenen voor toe- of afname.Trefwoorden: Natura 2000, vogels, trends, referenties, Wadden, Delta, Noordzee, kust, natuur, ecologie
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages108
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.79
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

 • birds
 • ecology
 • nature conservation
 • reference standards
 • trends
 • coastal areas
 • north sea
 • wadden sea
 • tidal flats
 • eastern scheldt
 • western scheldt
 • grevelingen
 • voordelta

Cite this