Trendberekening boottellingen bruinvis

M.J.M. Poot, L.L. Soldaat

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze notitie worden de methode en resultaten beschreven van de trend berekeningen die het CBS heeft uitgevoerd aan gegevens van bruinvissen verzameld vanaf veerboten op de Noordzee. Het betreft een dataset die door waarnemers van Stichting Rugvin tot stand is gekomen. CBS heeft deze analyses gedaan in opdracht van het ministerie van LNV, binnen het raam contract voor Informatiehuis Marien in het kader van de kwaliteitsborging van de monitoring op de Noordzee. Aan CBS is gevraagd om op basis van deze dataset een trend te berekenen en een beoordeling te geven over de bruikbaarheid van deze gegevensbron in de reeds lopende bruinvismonitoring.
Original languageDutch
PublisherCBS
Number of pages30
Publication statusPublished - Dec 2022
Externally publishedYes

Cite this