Transitie duurzame tuinbouw: lokale initiatieven in internationaal perspectief: Analyse van een aantal cases in ontwikkeling

C.J.M. van der Lans

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Samenvatting Tal van internationale initiatieven leveren kennisvragen op voor Wageningen UR Glastuinbouw. Eén daarvan is dat landen in ontwikkeling Wageningen UR Glastuinbouw benaderen met kennisvragen over bedekte teelt. In deze landen zijn ook initiatieven uit het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven te vinden, zoals rozenkwekerijen in Kenia. Een andere ontwikkeling is die van metropolitane landbouw in zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende economieën. De vraag is hoe duurzaam deze initiatieven zijn. Blijven ze overeind als de initiatiefnemers (zoals Nederlandse kwekers, nationale overheden en subsidieverstrekkers) zich na verloop van tijd terug trekken? Is onderzoek en advies van Wageningen UR aan dergelijke landen wel duurzaam, gezien de specifieke en complexe context van dergelijke initiatieven, en met de weinige buitenlandse valuta die dergelijke landen beschikbaar hebben? Het Multi-Level Perspective (MLP) is een veel gebruikt instrument om transities te beschrijven en analyseren als zijnde een wisselwerking tussen ‘regime’, ‘landschap’ en ‘niche’. Aan de hand van dit raamwerk zijn een tweetal cases van transitie naar duurzame tuinbouw beschreven en geanalyseerd. De eerste casus speelt zich af in de zich ontwikkelende sierteelt sector in Ethiopië. Binnen deze casus zijn de effecten van het Wageningen UR Glastuinbouw project “Integrated Pest Management in Ethiopië” beschouwd, alsook de rol van Wageningen UR Glastuinbouw in dit project. Het project heeft bijgedragen bij aan de vorming van een volwassen niche, die het bestaande regime weet bij te sturen richting een meer duurzame vorm van tuinbouw.. De tweede casus gaat over de transitie naar (grootschalige) stadslandbouw in Detroit. Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen voor toekomstige, succesvolle bijdragen van Wageningen UR Glastuinbouw aan duurzame transities en met enkele beschouwingen over lokale, nationale en internationale schaalniveaus en het MLP raamwerk als analyse instrument. Summary Many international initiatives in horticulture cause knowledge questions for Wageningen UR Greenhouse Horticulture. One of these is that developing countries approach the Institute with knowledge questions about protected cultivation. In these countries also initiatives can be found from Dutch horticulture business, such as rose farms in Kenya. Other initiatives concerns the development of metropolitan horticulture, both in developing and developed economies. The question arises how sustainable these initiatives of both Dutch business and Wageningen UR are. Will local initiatives continue if Dutch growers leaves the country? Is the research of Wageningen UR in such countries sustainable, given the specific and complex context of such initiatives, and the limited availability of foreign currency in these countries? The Multi-Level Perspective (MLP) framework is widely used to describe and analyze transitions as a result of interaction between 'regime', 'landscape' and 'niche'. With this framework two cases of transition to sustainable horticulture are described and analysed.. The first case takes place in the emerging floriculture sector in Ethiopia. In this case, the effects of the Wageningen UR greenhouse horticulture project "Integrated Pest Management in Ethiopia” are evaluated, as well as the role of Wageningen UR in this transition. This IPM project contributed to a mature niche, which presumably will effect the regime in a more sustainable way of horticulture operations. Some recommendations can be made for future interventions by Wageningen UR Greenhouse Horticulture. The second case concerns the transition to (large-scale) urban agriculture in Detroit USA. The report closes with recommendations for Wageningen UR Greenhouse Horticulture regarding sustainable transition and with reflections on local, national and international scale levels and on the MLP framework as an instrument to analyze transitions.
  Original languageDutch
  Place of PublicationBleiswijk
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 2010

  Publication series

  NameRapporten GTB
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  No.1047

  Keywords

  • greenhouse horticulture
  • international trade
  • development cooperation
  • ornamental horticulture
  • sustainability

  Cite this