Trade-off analyse van duurzaamheid op basis van het Bedrijven-Informatienet; Methodologie en toepassing op de melkvee- en vleesvarkenshouderij

M.A. Dolman, H.R.J. van Kernebeek, E. ten Pierick, L.C. van Staalduinen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op basis van het Bedrijven-Informatienet van het LEI is een stappenplan ontwikkeld om uitruil- en afwentelingmechanismen te kunnen bepalen en in beeld te brengen. Deze methodiek is toegepast op 2 cases: de melkvee- en vleesvarkenshouderij. Een trade-off, of uitruil, is een situatie, waarbij een kwaliteit of een voordeel wordt opgegeven in ruil voor een andere, hogere kwaliteit of groter voordeel. Een vraag met betrekking tot uitruil is bijvoorbeeld of het dierenwelzijn kan worden verbeterd door het oppervlakte per dier te vergroten, zonder dat dit een stijging van de ammoniakemissie veroorzaakt. De afwentelingsproblematiek is voornamelijk zichtbaar bij de 'planet' thema's: als er sprake is van afwenteling betekent dit dat stappen in het productiesysteem ten behoeve van het eindproduct leiden tot nadelige effecten elders in de wereld en/of in de toekomst.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages59
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameLEI-nota : Onderzoeksveld, Sector en ondernemerschap
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

Keywords

  • dairy farming
  • pig farming
  • meat production
  • sustainable animal husbandry
  • farming systems research
  • farm planning
  • agricultural policy
  • indicators

Cite this