Toetsing van tarragrond aan de nieuwe normwaarden van het Besluit bodemkwaliteit

F.P.J. Lamé, J. Harmsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De afzet van tarragrond wordt voor een aanzienlijk gedeelte bepaald door de aanwezigheid van organotin. Dit blijkt uit onderzoek, dat is uitgevoerd naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer n.a.v. de tarraproblematiek. Tarragrond is grond die vrijkomt bij de industriële verwerking van aardappelen en bieten. De eventuele aanwezigheid van organotin in gehalten boven de achtergrondwaarde kan de afzet van tarragrond in gevaar brengen. In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de kwaliteit van tarragrond in 2007 en tevens zijn in de genomen monsters een breed scala aan stoffen geanalyseerd. Uit het TNO en Alterra onderzoek is gebleken dat organotin en minerale olie (een stofgroep die in het verleden normoverschrijding heeft gegeven) geen probleemstoffen zijn ten aanzien van de afzet van tarragrond. Een aantal andere stoffen (tolueen, som-xylenen, fenol en som-cresolen ) komt echter wel in zodanig verhoogde gehalten voor dat de in het Besluit bodemkwaliteit gestelde normwaarden in een aantal onderzochte partijen tarragrond worden overschreden . De betrouwbaarheid van de analyse op het gemeten niveau is echter beperkt. Verder betreft het hier stoffen die in de deels anaerobe tarragrond kunnen worden gevormd. Op de implicaties hiervan wordt ingegaan
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages53
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1655
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil
  • wastes
  • organotin compounds
  • pollution
  • standards
  • netherlands
  • contaminated soil
  • soil quality

Cite this