Toetsing van het verband tussen het aandeel xerofyten en de droogtestress onder verschillende omstandigheden

P.C. Jansen, J. Runhaar

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Recent is het verband aangetoond tussen het aandeel xerofyten in grasachtige vegetaties en de droogtestress in de wortelzone. Voor toepassing in natuurevaluatiemodellen is voor een groot aantal verschillende bodemtypen de droogtestress vertaald naar de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), een maat die in de praktijk eenvoudiger is vast te stellen. Het aantal meetlocaties waarop het verband tussen xerofyten en droogtestress is gebaseerd bedraagt 17. Deze liggen allemaal in vlakke graslanden. In het aanvullende onderzoek dat in dit rapport wordt besproken is het aantal uitgebreid met 20 locaties. Hiervan liggen de meeste op hellingen om na te kunnen gaan of het verband voor vlakke gebieden ook daarvoor geldt
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages74
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1045
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • xerophytes
  • drought resistance
  • groundwater level
  • plant water relations
  • grasslands
  • netherlands

Cite this