Toetsing erosiebestendigheid dijkgraslanden 2002 Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht; een vergelijking met de resultaten van 1998

E. Hazebroek, N.A.C. Smits

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Aan de hand van een onderzoek naar de erosiebestendigheid van de primaire waterkeringen in de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht uit 1998 heeft het waterschap zijn beleid ten aanzien van de dijkgraslanden gewijzigd. Om te kunnen beoordelen of de resultaten van het onderzoek uit 1998 nog als representatief mogen worden beschouwd (zijnde de uitgangssituatie van de te starten beleidswijziging), zijn door het waterschap zeventien locaties geselecteerd, waarvan de kwaliteit van de graszode opnieuwis onderzocht met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid uit 1999. Voor een deel van de locaties is ook de kwaliteit van de grasbekleding op de kruin en het binnentalud bepaald. Van de onderzochte locaties is tevens de kleikwaliteit bepaald. Daarnaast is op zes locaties de monitoring van runderbeweiding opgestart om het effect van rundveebeweiding op de erosiebestendigheid van de grasmat te bepalen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages77
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.608

  Keywords

  • erosion
  • grasslands
  • dykes
  • soil testing
  • tests
  • netherlands
  • zuid-holland
  • zuidhollandse eilanden

  Cite this