Toets herijking EHS Overijssel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De provincie Overijssel heeft met de Feitenkaart en de Feitenkaarten + voorstellen een eerste concept gemaakt van de herijkte EHS. In deze studie is de herijkte EHS getoetst op de internationale doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De herijkte EHS zal bijdragen aan de duurzame condities voor VHR-soorten. De oorspronkelijke EHS zou tot verdere verbeteringen hebben geleid, maar ook hiervoor geldt dat zonder meer oppervlak natuur voor enkele soorten duurzame condities niet volledig gerealiseerd zullen worden. Een aantal van de ingediende voorstellen zijn gunstig voor huidige populaties en habitattypen en dragen tevens bij aan een goede kwaliteit van de grote beekdalsystemen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages45
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2333
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ecological network
  • habitats directive
  • birds
  • brook valleys
  • eu regulations
  • provinces
  • overijssel

Cite this