Toepassing van NBS-aardappelsensing in de teelt van zetmeelaardappelen; IJkakker, veldproef 2014 't Kompas

W.C.A. van Geel, D.A. van der Schans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van IJkakker worden gewassensoren ingezet als monitor voor gewasontwikkeling. IJkakker heeft tot doel sensorgestuurde teeltmaatregelen te ontwikkelen. Het deelproject IJkakkerbemesting onderzoekt de mogelijkheden in de teelt van aardappelpootgoed en zetmeelaardappel. Uit een opname met gewassensoren kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid stikstof die in een gewas zetmeelaardappel is opgenomen. Op basis van een eenvoudig groeimodel dat uit de temperatuursom de totale N-opname door het gewas berekent vanaf opkomst, kan de streefwaarde voor de N-opname op elke willekeurig tijdstip worden vastgesteld. Als de geschatte N-opname uit de sensordata lager is dan de streefopname op het tijdstip van sensing, wordt een stikstofbijmestgift berekend. Deze proef heeft als doel een stikstofbijmestsysteem voor zetmeelaardappel op basis van gewassensing te ontwikkelen en te vergelijken met een standaard praktijkbemesting en een bestaand N-bijmestsysteem gebaseerd op monstername van bodem en gewas.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages28
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NamePPO/PRI-rapport
No.655

Keywords

  • arable farming
  • fertilizer application
  • starch potatoes
  • nitrogen
  • field tests
  • sensors
  • crop growth models
  • crop quality

Cite this