Toepassing Moddus in zomergerst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Van 1998 t/m 2000 is door het PPO onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de toepassing van Moddus bij brouwgerst. Hierbij is nagegaan wat de voor- en nadelen van het middel zijn t.o.v. andere groeiregulatoren, onder welke omstandigheden een inzet van het middel zinvol kan zijn, wat het optimale tijdstip van toepassen is, en of een deling van de dosering (split-up toepassing) voordelen biedt. Jaarlijks zijn twee veldproeven uitgevoerd: een op proefboerderij Kooijenburg (zand), de andere op het PPO-proefbedrijf in Lelystad (klei). Een bespuiting met Moddus bij zomergerst/brouwgerst lijkt alleen zinvol bij rassen met een beperkte strostevigheid (o.a. Scarlett) en in situaties waarin het gewas kan beschikken over een ruime hoeveelheid stikstof. Door het beperken van legering kan schade aan de opbrengst tegengegaan worden. Een bespuiting met Moddus had bij Reggae volgens advies bemest (situatie waarin geen legering optrad) geen effect op de korrelopbrengst. Bij Scarlet bemest volgens advies trad wel legering op en bedroeg de opbrengstverhoging over 5 proeven 4-7% (300-500 kg/ha). Om de kosten van het middel terug te verdienen is een meeropbrengst van ca. 200 kg/ha nodig. Als ook arbeidsloon en machinekosten worden meegerekend dient de meeropbrengst minimaal het dubbele te zijn om de bespuiting rendabel te maken. Het middel is het meest effectief wanneer het wordt toegepast tijdens de strekkingsfase van het gewas (DC 31-32) in een dosering van 0,6 l/ha. Voordelen van een gesplitste toepassing (2x 0,3 l/ha) zijn in het onderzoek niet naar voren gekomen.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Number of pages19
Publication statusPublished - 2002

Cite this