Toepasbaarheid in Nederland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen (Sus scrofa scrofa L.).)

G.W.T.A. Groot Bruinderink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Faunafonds wil graag meer inzicht in de beschikbaarheid, kosten, toelaatbaarheid en ervaringen in Duitsland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen, omdat in Nederland de overlast door wilde zwijnen in de afgelopen decennia is toegenomen en omdat traditionele afweermiddelen, zoals wildrasters, soms onvoldoende blijken te zijn. Dit rapport, vervaardigd in opdracht van het Faunafonds, presenteert gegevens over de beschikbaarheid, kosten en ervaringen met de meest algemene afweer- (10) en lokmiddelen (9) die in Duitsland op de markt zijn. Het blijkt dat beweringen over effectiviteit van afweermiddelen niet stoelen op wetenschappelijk onderzoek. Ofschoon daarmee de basis ontbreekt voor toepassing in Nederland, wordt voorgesteld een uitzondering te maken voor het middel ADAC-Hagopur Duftzaun. Dit wordt in Duitsland op een dergelijk grote schaal toegepast en met zoveel positieve resultaatmeldingen, dat het een experiment in Nederland rechtvaardigt. Daartoe moet echter eerst de samenstelling bekend zijn om er zeker van te zijn dat een dergelijk experiment niet in strijd is met de Flora- en faunawet en de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Ieder middel dat gebruikt wordt om gewassen te beschermen tegen wilde dieren dient te worden voorgelegd aan de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) met de vraag of toepassing in Nederland is toegestaan. Er wordt geen proef met een lokmiddel voorgesteld
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages25
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1739
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • sus scrofa
  • wild pigs
  • attractants
  • legislation
  • costs
  • netherlands
  • germany
  • wildlife management

Cite this