Toelichting op de monitorings- en beoordelingssystematiek van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : ten behoeve van de evaluatie van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport bevat tussentijdse resultaten van het KB-WOT-project ‘Governance of Evidence’. Het presenteert diagrammen met de bijbehorende toelichting die zijn ontwikkeld ten behoeve van het werkprogramma ‘Evaluatie ex post en ex ante - Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (programma SN)’. De diagrammen geven de stand van zaken weer in de gedachtevorming over een aantal voor dit programma belangrijke processen en instrumenten in relatie tot de monitoring- en beoordelingssystematiek van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast geeft het rapport een kort overzicht van principes van kennisvisualisaties en een reflectie op het proces waarin de diagrammen tot stand zijn gekomen.---This report contains the interim results of the KB-WOT project ‘Governance of Evidence’. It presents diagrams, with explanatory notes, developed for the work programme ‘Ex post and ex ante evaluation of the Nitrogen Reduction and Nature Improvement Programme (SN programme)’. The diagrams illustrate current thinking on several processes and instruments that are important for this programme in relation to the monitoring and assessment system for the Birds Directive and Habitats Directive. In addition, it contains a brief summary of the principles of knowledge visualisation and a reflection on the process of creating the diagrams.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages30
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameWOt-technical report
No.250
ISSN (Print)2352-2739

Cite this