Toelatingsonderzoek restmaterialen bollenteelt voor co-vergisting

P. Belder

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Na de teelt en afbroei van bloembolgewassen blijft vaak organisch restmateriaal over. Om in aanmerking te komen voor biogasproductie middels vergisting moet een toelatingsprocedure worden doorlopen. Een gedeelte van deze procedure, nl. het aanleveren van een dossier met antwoorden op een vragenlijst wordt in dit rapport gepresenteerd. Het betreft vragen over herkomst, productieproces, samenstelling, nutriëntenleverend vermogen, gehalten aan zware metalen, organische micro-verontreinigingen en biogasopbrengst. Ook dient ingeschat te worden of schadelijke micro-organismen op het materiaal voorkomen en welke hulpstoffen zijn gebruikt. Het onderzoek is conform de eisen van het dossier uitgevoerd voor een vijftal reststromen uit de bloembollenteelt en broei te weten reststromen lelie afkomstig van veld en broei, reststromen tulp afkomstig van veld en broei en reststromen van gladiool. Op basis van deze stromen wordt een generieke aanvraag gedaan welke zal worden beoordeeld door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Uit de analyseresultaten bleek een zeer laag gehalte aan zware metalen en organische micro-verontreinigingen. De biogasopbrengst van alle reststromen lag boven de vereiste hoeveelheid. De verwachting is dat reststromen uit de bollenteelt op de positieve lijst van co-vergistingsproducten zullen worden toegelaten.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen en Bomen
  Publication statusPublished - 2011

  Keywords

  • ornamental bulbs
  • residual streams
  • biomass
  • agricultural wastes
  • ornamental horticulture
  • biobased economy

  Cite this