Toekomstvisie Watermuseum: Eerste deeladvies over nieuwe onderwerpen voor het museum

Naomi Kroon, Judith Klostermann

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit is een deeladvies voor het Nederlands Watermuseum met als doel de belangrijke trends in Nederland te beschrijven die te maken hebben met water. Tevens wordt basiskennis beschreven van de essentie van water, de waterkringloop en de waterketen, die het museum ook zou kunnen gebruiken. Ten slotte wordt in het procesadvies praktisch advies gegeven op het gebied van inhoud/boodschap, monitoring en externe relaties/partnerships. De trends die besproken worden, vallen binnen drie thema’s: ruimte/natuur, voedsel/landbouw en klimaatverandering. Onderwerpen zoals waterkwantiteit, waterkwaliteit, veenweideproblematiek en het waterverbruik van landbouw worden besproken. Oplossingsrichtingen worden geboden in het handelingsperspectief: hier komt aan bod wat voor eigen acties er mogelijk zijn, wat de wetenschap kan betekenen en wat voor innovaties uitkomst kunnen bieden. Meer specifiek wordt er aandacht besteed aan mitigatie, adaptatie,oplossingen voor de veenweidedaling, het gebruik van klimaatbuffers en kringlooplandbouw. De conclusie is dat de centrale boodschap voor de bezoeker moet zijn dat water een mooi en kostbaar onderdeel van Nederland is, waar we erg zuinig op moeten zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages45
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.3022
ISSN (Print)1566-7197

Cite this