Toekomstbomendunning, structuurdunning en noodverjonging; evaluatie van de effecten op het bosecosysteem; een workshop

R.J.A.M. Wolf, M.N. van Wijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten de maatregelen Aanpassen van de bosvegetatie als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Omdat de toekomstige bosontwikkeling nog niet door veldonderzoek vastgesteld kan worden, spreken deskundigen in een workshop hierover hun verwachtingen uit over een termijn van 15 jaar. De resultaten van de scorelijsten en de discussies daarover in de expert workshop geven een goed beeld van het langtermijn effect van de maatregelen toekomstbo-mendunning, structuurdunning en noodverjonging op het bosecosysteem. Toekomstbomen-dunning heeft een gering, licht positief, effect op flora en fauna volgens de workshopdeelne-mers. Van structuurdunning wordt wel een duidelijk positief effect verwacht op het bosecosys-teem. De gemiddelde score is positief tot zeer positief. Van noodverjonging wordt ook een dui-delijk positief effect op het bosecosysteem verwacht, maar dit effect is minder groot dan bij de maatregel structuurdunning. De maatregelen worden nu op een manier uitgevoerd die voor de diversiteit van flora en fauna lang niet optimaal is; vooral als een bosteeltkundige ingreep in het multifunctionele bos. Het effect van de maatregelen op flora en fauna kan volgens de deelne-mers aanzienlijk worden verbeterd. Er worden in de workshop een aantal verbeterpunten ge-noemd. Zeker van dood houtinsecten, bodemmicrofauna en rode lijstsoorten wordt aangegeven dat de schattingen onderbouwd zouden moeten worden door veldonderzoek. Dit geldt ook voor een aantal andere soorten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages34
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra rapport
PublisherAlterra
No.1337.8
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • trees
  • forests
  • thinning
  • ecosystems
  • evaluation
  • regeneration

Cite this